Allsångskvällar i Främmestad 2006
med Börje Brelid och Eva Petterson