Våra utsökt skickliga musiker har varit en enastående tillgång och har bidragit till den stabilitet i verksamheten som gett goda resultat. Det är ett stort arbete Maj-Britt Wallgren, Christer Carlsson, Hans-Göran Lorentzen och Lindy Malm lägger ned.Maj-Britt och Christer har ju många års samarbete att se tillbaka på och då särskilt med Bengt Jacobsson, Trollhättans revypappa. När han för första gången i Sverige spelade upp operetten ”Nice people” av den på sin tid berömde Johnny Boode satt de med var sin flygel på var sida om scenen och presterade ett enastående ackompanjemang. Hans-Göran och Lindy är två välkända musiker från körens trakter. Lindy Malm är inte bara mångsidig och skicklig musiker. Vi har haft stor hjälp med alla trycksaker, som vi är stolta över. Affischer och programhäften har imponerat på många.